O nama

O nama

Predstavljamo tim saradnika od kojih svako pojedinačno ima preko 15 godina radnog iskustva u trgovini, proizvodnji, finansijskom i IT sektoru. Višegodišnje iskustvo je okupilo tim stručnjaka, željnih da dosadašnje iskustvo vezano za finansijsku analizu, prodaju, naplatu, upravljanje, izveštavanje i programiranje podele sa budućim korisnicima putem B2ME softvera,  koji predstavlja skup alata podrške za poslovno odlučivanje i analizu (DSS – Decision Support software).
B2ME softver se sastoji od  android aplikacije B2POCKET i web aplikacije B2WEB koje prikazuju real-time preglede poslovnih procesa,  eventualna odstupanja, potrebne optimizacije ili alarme za preduzimanje neophodnih bezbednosnih mera.

naša misija

Bez detaljne kontrole lako se dolazi do neplaniranih gubitaka novca i udaljavanja od željenih rezultata i ciljeva. Kao odgovor na česte tehnološke promene i savremene zahteve poslovanja, kreiran je softver B2ME, koji predstavlja stub organizacije i podupire sve strateške i operativne odluke kompanije, jednom rečju upravlja kompanijom.

Donošenje odluka na “osećaj” bez kvalitetnih i pravovremenih informacija, mora se pre ili kasnije napustiti, ukoliko želite da se Vaša kompanija dalje razvija.

Naša misija je:
 • digitalna transformacija,
 • kontroling,
 • napredna analitika,
 • task management,
 • predikcija, izveštavanje i reporting,
 • IT i finansijski konsalting
Primarni cilj je kvalitetnije:
 • upravljanjanje budućim događajima i poslovnim procesima,
 • smanjivanje troškova – zaposlenih koji se trenutno bave analizama, kreiranjem izveštaja – jer softver B2ME to radi automatski
 • kvalitetnije donošenje odluka na osnovu svih raspoloživih podataka,
 • upotreba svih relevantnih informacija kroz prezentovane izveštaje,
 • ušteda vremena upotrebom informacija na jednom mestu izbegavajući analizu postojećih brojnih izveštaja trenutnog softvera,
 • predlog akcije za sprovodjenje,
 • preporuku i  odgovore na konkretna pitanja: trend vrednosti i očekivanja u narednom periodu, u koje proizvode više ulagati, a koje napuštati, koje kupce u budućnosti izbegavati, koja tržišta u budućnosti razvijati, a sa kojih se povlačiti,  sa kojim dobavljačima pregovarati oko uslova,  koje akcije i korektivne mere preduzeti u cilju optimizacije lagera,  na koji način finansirati rast ili obezbediti likvidnost itd.

Naša vizija

Jedan od ključnih alata podrške za poslovno odlučivanje i analizu jeste definisanje merljivih ciljeva, prezentovanje odstupanja u odnosu na usvojene ciljeve i predlaganje korektivnih mera, što dovodi do povećanja profitabilnosti i prevaziliženje operativnih rizika kroz poboljšanje ključnih poslovnih proseca.

Naša vizija je da upotrebom softvera B2ME uz finansijsku edukaciju i konsultaciju doprinesemo održivom poslovanju Vaše kompanije i celokupnom razvoju privrednog ambijenta.

Digitalna transformacija i korišćenje svih podataka bez obzira gde su skladišteni, dostupnosti informacije iz nepovezanih sistema ( prodaja, zaliha, KPI, planiranje I budzetiranje, CRM, knjigovodsvo I dr),  povezivanje izveštaja sa procesima i zaposlenima, korišćenje alerta – alarma kod ključnih odstupanja u cilju preventivnog delovanja, direktne preporuke i akcije koje treba preduzeti u pojedinim segmentima poslovanja predstvljaju neke od alate B2ME softvera koji  Vašoj kompaniji i menadžmentu može pomoći u donošenje pravih odluka u pravo vreme uz kontrolisanje svih aspekata Vašeg poslovanja.

Vizija daljeg razvoja zasnovana je na proširivanju  funkcionalnosti sistema sa ciljem da se primenom prediktivnih alata predvide potrebne mere za donošenje ključnih odluka, kako bi Vaš biznis bio uspešniji, uz racionalizaciju i smanjivanje troškova poslovanja, upotrebom jednostavnih i efikasnih alata.