Moduli – Usluge

 • Kategorizacija po robnim grupama proizvoda – artikala
 • Ugovaranje uslova sa dobavljacima – na bazi ostvarenih prometa iz aktuelnog ugovora
 • Analiza najprodavanijih artikala u cilju kreiranja akcija
 • Analiza artikala
  • Top artikli vrednosno – prodaja za period
  • Top artikli količina – prodaja za period
  • Top artikli RUC vrednosto
  • Struktura APSD
  • Promet po robnim grupama like2like
  • Rast cena u odnosu na 12 meseci po robnnim grupama
 • Prodajni asortimani – predlog asortiana – kastomizacija proizvoda
 • Optimizacija asortimana:
  • Upravljanje kvalitetom i asortimanom artikala, proizvoda
 • Realizacija prodaje – mesečna analiza prometa – prikaz prodaje, RUC, ostvarenja mesecnog plana
 • Izveštavanje i praćenje prodaje
  • Promet na dan – prosečan promet meseca, prosečan promet godine , RUC
  • Like2like – Prethodna I tekuća godina – period na dan, mesec, godina % rasta
  • Promet po objektima – iznos prometa na dan, iznos prometa mesec, L2L mesec, L2L godina
  • RUC – aspolutni prikaz na dan, RUC %, % meseca u godini, % meseca u prethodnoj godini, % godine ukupno, % prethodne godine ukupno
  • Promet po robnim grupama – finansijski prikaz, SHARE, RUC, prosečna cena artikla
  • Plan – mesečni plan do dana ,
 • Upravljanje MP objektima ili PJ
  • Promet – promet juče, prosečan promet meseca, prosecan promet godine, RUC %
  • RUC % mesec godine, % meseca u prethodnoj godini, % tekuće godine, % godine prethodne
  • Robne grupe – promet finansijski, SHARE, RUC, prosečna cena artikla
  • Kalkulacije
  • Interne fakture
 • Izlazni procesi-prodaja
 • Kontrola zaliha ( mrtav lager, prodaja artikala – top artikli, artikli sa najvećom RUC…)
 • Upravljanje zalihama
  • Prodajna vrednost zaliha – trenutna
  • Koeficijent obrta zaliha u mesecima
  • Grafički prikaz kalkulacije I prodaje vrednosno
 • Pregled zaliha po robnim grupama artikala, prikaz zaliha i KO po objektima
  (mogućnost pojedinačn ulaza za svaku robnu grupu I objekat uz prikaz koeficijenta obrta pojedinčno)

  • Prodaja u 30 dana – finansijski prikaz
  • Zaliha – trenutna zaliha finansijski prikaz
  • Koeficijent obrta zaliha
  • Prosečna cena artikla
 • Pregled zaliha – po MPO ili PJ, analitička kartica
 • Optimizacija lagera
 • Automatsko trebovanje
 • Softver za praćenje cena,poređenje i auto-adaptaciju cena na bazi prediktivnih analitika
 • Komentar sistema za prodaju – preporuka za srodne proizvode, preporuka na bazi navika potrošača-kupaca, na bazi lokacije, konkurencije
 • Analiza proizvodnje, na bazi pogonskog knjigovodstva
 • Izveštaj o tehnološkim postupcima i recepturi proizvodnje
 • Analiza proizvodnog asortimana, praćenje prodaje i izveštaj o odstupanju
 • Sledljivost proizvoda
 • Optimizacija lagera
 • Analiza proizvodnje, na bazi pogonskog knjigovodstvo
 • Optimizacija troškova
 • Kontroling recapture I prikaz odstupanja
 • Pregled lagera, mrtav lager, preporučen lager po robnim grupama
 • Preračun cene koštanja po jedinici proizvoda na bazi ukupnih utrošaka – normative- preračun cene koštanja 1 ( sirovina I repromaterijal), prikaz cene koštanja 2 uz preračun ukupne cene po jedinici proizvoda
 • Simulacija cene koštanja
 • Analiza tržišta, konkurncije – poredjenje na bazi zvaničnih podatak sa APR-a ili na bazi evidencije na portlu – evidencija kompanije
 • Komentar sistema I preporuka – na bazi analize tržišta I cene koštanja
 • Bilans stanja – kumulativni, like2like tekuća – prethodna godina i budžet,  grafički prikazi, analitika svih konta
 • Bilans uspeha – kumulativni, like2like tekuća – prethodna godina i budžet,  grafički prikazi, analitika svih konta, prikaz pojedinačng bilans uspeha i profitbilnost po objektu/poslovnoj jedinici
 • KPI – racio likvidnosti, redukovane likvidnosti, zaduženosti, obrta potrazivanja od kupaca, broj dana plaćanja kupaca, obrta obaveza prema dobavljacima, broj dana plaćanja dobavljacima, obrt  zaliha, ROA, ROE
 • Trendovi OPEX – prikaz prethodna-tekuća godine i plan za tekuću godinu– grafički prikaz – troškovi goriva, softvera, zarada,troškovi održavanje vozila, troškovi održavanja objekata, troškovi marketinga, manjak i ostali operativni troškovi .
 • Finansijske obaveze – analitika kreditnih obaveza – struktura ročnosti, naziv institucije, pregled ostatka duga i dinamika otplate u zadatom period.
 • Kupci i Dobavljači
  • Struktura – dospele obaveze, obaveze koje nisu dospele – grafički prikaz dospelo do 30 dana I preko 30 dana
  • Saldo po partnerima – početno stanje, racuni, uplate i saldo
  • Dospelost – saldo, pretplata, dospelo za naplatu , iznos koji treba da dospe za naplatu
  • Dospeća u naredna dva dana – broj računa I iznos za naplatu
  • Dospeća u naredna 3-7 dana – broj računa I iznos za naplatu
 • Upravljanje troškovima
  • Prikaz troškova po vrsti troška
  • Prikaz troškova na mesečnom nivou, kvartalnom, polugodišnjem I godišnjem
  • Mapiranje I prikaz troškova grafički tekuća I prethodna godina, % u odnosu na prihode I planirane troškove
 • NOF – neto obrtni fond
  • NOF- prikaz za period like2like – za odabrani period i pregled za prethodnu godinu
  • Poredjenja – kapitala u poslenje dve godine – tekuća – prethodna poredjenje stalne imovine u istom period.
 • Cash flow
  • Indirektna metoda
  • Direktna metoda
  • Menadžerska metoda
 • Nulta tačka rentabiliteta – Break even analiza
  • Promet nulta tačka ( Prihod za nultu tačku rentabiliteta , Odnos troška i prihoda na ostvarenju , prikaz pada i rasa poslovnih prihoda , prikaz dobiti u zavisnosti od % realizacije)
  • RUC nulta tačka ( prikaz ostvarenog RUC-a za predio, RUC nulta tačka, prikaz prihoda i troška prodate robe u odabranom periodu).
 • Z-Score analiza
  • Altmanov Z Score( prikaz tekuća – prethodn godina).
  • Rezultati ( sa komentarima).
 • DU pont analiza
  • ROA – osnovn Du pont analiza ( maksimiziranje stope prinosa na poslovna sredstva)
  • ROE – proširena Du pont analiza ( novčane jedincie dobiti na jedinicu uloženog kapitala)
  • Grafički prikaz ( poslovna imovina, racio obrtna imovine, kapital – tekuća/prethodna godina).
 • Racia
  • Likvidnost
  • Solventnost
  • Efikasnost
  • Profitabilnost
  • Kreditna sposobnost
  • Efektivnosti poslovanja
  • Tržišna vrednost
  • Poslovni I gotovinski ciklus
 • PDV obračun
  • Info – prikaz PDV od prodaje – odbitni PDV – razlika, tekući obračun PDV za mesec
 • ABC analiza
  • Info – analiza artikala po prometu, RUC I zalihi
  • Reporting – broj artikala I njihova kategorizacija po analizi ABC
  • Predlog za delistiranje artikala
  • Predlog za ulistavanje artikala u sve objekte
  • Reporting za preporučeno smanjivanje lagera kod odredjenih proizvoda
  • Reporting I preporuka za povećanje cene odredjenih artikala
 • Ostali finansijski pokazatelji:
  • Racio opšte likvidnosti ( odnost kratkoročnih sredstava i kratkoročnih obaveza )
  • Zaduženost ( racio zaduženosti kapital i finansijske obaveze, krediti kratkoročni – dugoročni i trend, grafički prikaz).
  • Zalihe – (odnos maloprodaja – veleprodaja) odnos dana plaćanja i obrta zaliha; koeficijent zaliha maloprodaja – veleprodaja po centrima, pojedinačan prikaz po jedinicama – promet zalihama;
  • Prosečna zaliha – koeficijenti u 10-15 objekata ili svim objektima
  • Ažurnost u obradi dokumenata – nelikvidirana dokumenta po broju i po broju dana
 • Kreiranje dokumentacije – finansijskih izvestaja za potrebe izvora finansiranja – banke, leasing, Fond ( zakljucni list na dan, bruto bilans, analitika kupaca, dobavljaca, finansijskih obaveza, osnovnih sredstava, BU I BS 2017,2018)
 • Kontrola zaliha ( mrtav lager, prodaja artikala – top artikli, artikli sa najvećom RUC…)
 • Upravljanje zalihama
   • Prodajna vrednost zaliha – trenutna
   • Koeficijent obrta zaliha u mesecima
   • Grafički prikaz kalkulacije I prodaje vrednosno
  • Pregled zaliha po robnim grupama artikala ( pojedinačni prikaz za svaku robnu grupu i objekat uz prikaz koeficijenta obrta pojedinačno)
   • Prodaja u 30 dana – finansijski prikaz
   • Zaliha – trenutna zaliha finansijski prikaz
   • Koeficijent obrta zaliha
   • Prosečna cena artikla
  • Pregled zaliha – po MPO ili PJ, analitička kartica
 • Izveštavanje objekata na nedeljnom nivou o otkrivanju anomalija MP objekta uz preporuke :
  • Obavezno poručivanje robe – artikala
  • Slanje predloga o struktururi I količini artikala za poručivanje
  • Parcijalni popis I korekcija stanja lagera
  • Predlog za poručivanje
  • Predlog za povrat
 • Izveštavanje menadžmenta
  • Fakture za tekući dan i dospela plaćanja u narednih 7 dana
  • Zatvaranje dospelih obaveza realizovanim uplatama
  • Trenutno zaduzenje kod dobavljača
  • Lager na zahtev
  • Ocene radnika za prethodni mesec
  • Izveštaj o ostvarenim rezultatima za prethodni mesec ( finansijski pokazatelji I ostvarenje projektovanog budzeta za tekući mesec, mapiranje segmenata odstupanja)
 • Simulacija finansijskih izveštaja na bazi prediktivnih analitka – planiranje poslovanja – projektovanje neto dobiti, uz povecanje RUC, smanjivanje troškova, povećanja prihoda, – like2like sa prethodnom godinom
 • Kadrovski poslovi – ljudski resursi
  • Evidencija zaposlenih
  • Ocenjivanje zaposlenih u skladu sa zadatim parametrima
  • Sistem nagradjivanja zaposlenih I stimulacije
  • Prosečan broj zaposlenih
  • Fluktuacija radnika
  • Profitabilnost po radniku
  • Reporting o strukturu zarada po radnicima, menadzemtnu, – like2like po mesecima i godinama
  • Mogucnost evidentiranja i praćenja prijave i odjave radnika na posao
 • Administracija – logovanje
  • Mesečno korišćenje svih aplikacija – ulaza
  • Trendovi ( broj ulaza, dnevno, mesečno, grafički prikaz)
  • Top aplikacije – aplikacije koje se najviše koriste
  • Top user – struktura i spisak korisnika aplikacija
 • Evidencija ugovora i ostale dokumentacije
  • Evidencija ugovora za tekuću godinu sa kupcima i dobavaljačima
  • Evidencija ugovora o finansijskim obavezema – kreditima
  • Evidencija ostale dokumentacije bitne za tekuce poslovanje – nacrti, interna i eksterna akta
  • Reporting o vazecim ugovorima, kao i o dokumentima koja su istekla na osnovu evidentiranja na portalu
  • Evidencija tendera – evidencija konkurencije, praćenje ispunjenja ugovora dobijenih tendera i prikaz ostvarenja u tekućoj godini
 • Na zahtev klijenata
  • Implementacija i praćenje godišnjeg budzeta na osnovu planiranih aktivnosti
  • Predlozi oko asortimana proizvodnje – prodaje
  • Pospešivanje izrade dokumenata za potrebe knjigovodstva i objekata – kalkulacije,kepu knjige, internih faktura – finansijsko i robno knjigovodstvo
  • Izrada izvestaja na osnovu prometa, pozicija za pregovaranje sa postojećim i novim dobavljačima, oko uslova za tekuću i narednu godinu
 • Softver za praćenje cena,poređenje i auto-adaptaciju cena na bazi prediktivnih analitika
 • Komentar sistema za prodaju – preporuka za srodne proizvode, preporuka na bazi navika potrošača-kupaca, na bazi lokacije, konkurencije
  • Izveštavanje objekata na nedeljnom nivou o otkrivanju anomalija MP objekta uz preporuke :
  • Obavezno poručivanje robe – artikala
  • Slanje predloga o struktururi I količini artikala za poručivanje
  • Parcijalni popis I korekcija stanja lagera
  • Predlog za poručivanje
  • Predlog za povrat
 • Automatsko trebovanje-poručivanje na bazi analizirane prodaje u periodu
 • Izgubljena prodaja – analiza i izveštaj po robnim grupama i artiklima
 • Simulacija cene koštanja
 • Analiza tržišta
 • Komentar sistema i preporuka – na bazi analize tržišta i cene koštanja
 • Planiranje i budžetiranje za budući period
  • Definisanje budžeta za tekuću/narednu godinu na bazi ostvarenih rezulatata uključujući sve planove menadžment
  • Mogućnost samostalne izrade budžeta na bazi plana preko simulacije finansijskih izveštaja
 • Simualcija finansijskih izveštaja – Na bazi dosadašnjeg poslovanja, kao I na bazi prediktivnih analitka – planiranje poslovanja – projektovanje neto dobiti, uz povecanje RUC, smanjivanje troškova, povećanja prihoda, – like2like sa prethodnom godinom
 • Nulta tačka rentabiliteta – Break even analiza
  • Promet nulta tačka ( Prihod za nultu tačku rentabiliteta , odnos troška i prihoda na ostvarenju , prikaz pada i rasa poslovnih prihoda , prikaz dobiti u zavisnosti od % realizacije I na bazi simulacije finansijskog izveštaja )
  • RUC nulta tačka ( prikaz ostvarenog RUC-a za predio, RUC nulta tačka, prikaz prihoda i troška prodate robe u odabranom period ili za buduću period na bazi simulacije).
 • ABC analiza
  • Info – analiza artikala po prometu, RUC i zalihi
  • Reporting – broj artikala iI njihova kategorizacija po analizi ABC
  • Predlog za delistiranje artikala
  • Predlog za ulistavanje artikala u sve objekte
  • Reporting za preporučeno smanjivanje lagera kod odredjenih proizvoda
  • Reporting I preporuka za povećanje cene odredjenih artikala
 • Određivanje zadatka: aivizija projekta ili zadatka mora biti nešto što svako može da uradi sa početnog ekrana, umesto da čeka da administrator to postavi za njih. Vaša aplikacija za upravljanje ličnim zadacima trebalo bi da omogući svim korisnicima da mogu da dodeljuju zadatke jedni drugima u vašem sistemu.
 • Prihvatanje zadatka ili obaveštavanje: osnovno pravilo upravljanja zadacima je da možete garantovati za stvari na koje ste odgovorni. Nijedan član tima ne može to učiniti a da drugi ne budu obavešteni da su im određeni zadaci dodeljeni. Sistem ćeomogućiti svima da prihvate zadatak ili ga, u najmanju ruku, obavesti da je određeni  zadatak dodeljen.
 • Prioritizacija: sposobnost da se zadaci rangiraju po važnosti izuzetno pomaže kod odlaganja. Fokusira vaš tim na prioritete umesto na bliže rokove i pomaže pri delegiranju na radnom mestu.
 • Sigurnosne dozvole sa centralnim upravljanjem: Vaš administrator će trebati da spreči sukob interesa na nivou tima i projekta. Kao i kod bilo kojeg korporativnog alata, sigurnosne dozvole su ključne za očuvanje podataka o klijentima.
 • Korisnička podrška i obuka: alati za upravljanje zadacima su složeni, pa tako i svi pojedinačni procesi rada. Za pokušaj da se utvrdi kako se podudaraju, potrebno je određena podrška, zato odaberite dobavljača koji je spreman da sarađuje sa vama. (Ili barem ima mnogo online materijala za obuku!)
 • Prilog datoteke: vraćajući se na tačku komunikacije, morate obezbediti kontekstualne e-pošte, grafikone, slike itd. prilikom dodeljivanja zadataka jedni drugima. Bila bi potpuna razlika  kada bi ih mogli staviti na isto mesto gde se sam zadatak prati.
 • Integracije: ako vaš sistem treba da radi, važno je da su alati za upravljanje zadacima kompatibilni  sa ostalim aplikacijama koje vaš tim svakodnevno koristi, npr., sa vašim CRM mrežnim sistemom, vašim internim i ili drugim alatima. Izaberite alatku za upravljanje zadacima koja odgovara potrebama vašeg tima i veća je verovatnoća da će biti usvojen.
 • Sistem za čet: bez obzira da li se nalazi u vašoj aplikaciji za upravljanje projektima ili u spoljnom sistemu, radni proces  će imati mogućnost brzih razgovora kako bi se olakšala komunikacija između vašeg tima.
 • Statistika: potreba praćenja i podešavanja upotrebe aplikacije da biste dovršili predstavljanje. Biće Vam omogućeno da vidite ko koristi alatku za upravljanje zadacima i koliko se ko  često se prijavljuje kako biste  videli da li je zaista timski alat.
 • Mobilna aplikacija: da bi zaista usvojili aplikaciju, Vaš tim bi trebalo da  joj pristupi u pokretu, tokom sastanaka, vožnje autobusom i gotovo svuda drugde. Samo aplikacije sa mobilnom opcijom može biti odgovarajuća.
 • Omogućava korisnicima i supervizorima da definišu uslove pod kojima će biti upozoreni na neki događaj u sistemu
 • Podešavanja različitih vrsta alerta/notifikacija bez dodatnih troškova jer se koristi push notifikacija android aplikacije i email-ov umesto sms, vibera i poruka
 • Job Details, Alerti i logovi
 • Kategorije alerta i opcije za ispis
 • Alati za nadgledanje
 • Alerti i izveštaji
 • Prikazivanje rezultata rada kompanije, određenog sektora ili poslovne jedinice, uz izveštavanje menadzmenta/vlasnika I odgovornih lica u cilju donošenja pravovremenih odluka.
 • B2ME Web reporting pomože menadžerima/vlasnicima da kroz izveštaje uporedjuju planirane i ostvarene rezultate automatski dovodeći do prognoziranja forecasting-a (prognoziranje). Prognoziranjem se pokazuje koji se dodatni troškovi, prihodi ili output pored dosadašnjih mogu očekivati kao posledica korektivnih mera do kraja godine.
 • Izveštavanje putem web reportinga zavisi od zahteva klijenta i organizacionih struktura i procesa u kompaniji. Standardne racio analize, prometi za odredjeni period pojedinačno po objektu, praćenje ostvarenja plana, ostvareni RUC, like2like izveštaj prometa, učešće robnih grupa u prometu za period uz mogućnost kreiranja I ostalih izveštaja na zahtev odražava se dobijanje ključnih podataka po sektorima.
 • Izveštavanje obuhvata sve interne i eksterne informacije koje se stavljaju na raspolaganje odgovornim menadžerima/vlasnicima za izvršavanje njihovih zadataka uz odgovarajuće preporuke. Tako shvaćeno, izveštavanje je deo upravljačkog informacionog sistema koji se bavi finansijama, kupcima, inovacijama i procesima BSC Balanced Scorecard. (izveštajni sistem za merenje performansi (učinaka) kompanija)
 • Izveštavanje objekata na nedeljnom nivou o otkrivanju anomalija MP objekta uz preporuke :
  • Obavezno poručivanje robe – artikala
  • Slanje predloga o struktururi I količini artikala za poručivanje
  • Parcijalni popis I korekcija stanja lagera
  • Predlog za poručivanje
  • Predlog za povrat
 • Izveštavanje menadžmenta
  • Fakture za tekući dan i dospela plaćanja u narednih 7 dana
  • Zatvaranje dospelih obaveza realizovanim uplatama
  • Trenutno zaduzenje kod dobavljača
  • Lager na zahtev
  • Ocene radnika za prethodni mesec
  • Izveštaj o ostvarenim rezultatima za prethodni mesec ( finansijski pokazatelji I ostvarenje projektovanog budzeta za tekući mesec, mapiranje segmenata odstupanja)
  • Alert – na osnovu definisanih parametara menadžmenta
 • Povezivanje podataka iz svih sektora u cilju detaljnog obaveštavanja
 • IT consulting o procesima reprotinga i podržavanje kroz praktičnu primenu
 • Mesecni, kvartalni, polugodišnji i godišnji izvestaji o poslovanju i njihovo tumačenje
 • Predlog i preporuke  za adekvatno korišćenje pozajmljenih sredstava – kredita
 • Opravdanost investicionog ulaganja – na zahtev klijenta
 • Preporuka za krediranje robnih grupa i asortimana proizvoda
1
Konsultacija
1
Različitih izveštaja
1
Zahteva za aplikacijom