B2Web

B2WEB – Web Reporting

Web reporting je prikazivanje rezultata rada kompanije, određenog sektora ili poslovne jedinice, uz izveštavanje menadzmenta/vlasnika I odgovornih lica u cilju donošenja pravovremenih odluka.

B2ME Web reporting pomože menadžerima/vlasnicima da kroz izveštaje uporedjuju planirane i ostvarene rezultate automatski dovodeći do prognoziranja forecasting-a (prognoziranje). Prognoziranjem se pokazuje koji se dodatni troškovi, prihodi ili output pored dosadašnjih mogu očekivati kao posledica korektivnih mera do kraja godine.

Izveštavanje putem web reportinga zavisi od zahteva klijenta i organizacionih struktura i procesa u kompaniji. Standardne racio analize, prometi za odredjeni period pojedinačno po objektu, praćenje ostvarenja plana, ostvareni RUC, like2like izveštaj prometa, učešće robnih grupa u prometu za period uz mogućnost kreiranja i ostalih izveštaja na zahtev odražava se dobijanje ključnih podataka po sektorima. Izveštavanje obuhvata sve interne i eksterne informacije koje se stavljaju na raspolaganje odgovornim menadžerima/vlasnicima za izvršavanje njihovih zadataka uz odgovarajuće preporuke. Tako shvaćeno, izveštavanje je deo upravljačkog informacionog sistema koji se bavi finansijama, kupcima, inovacijama i procesima BSC Balanced Scorecard. (izveštajni sistem za merenje performansi (učinaka) kompanija)

Zalihe,prodaja koef obrta - robne grupe