B2Pocket

Finansijski bilansi

 • Bilans uspeha – odabir perioda, ova godina, procenat , prethodna godina i % rasta ili pada
 • Bilanas stanja – ova godina / prethodna godina
 • Trendovi Opex-a troškovi goriva, troškovi zarada, troškovi održavanja objekta, ostali operativni troškovi
 • Racia – tekuća i prethodna godina
 • Krediti – tip kredita, saldo, analitika po kreditima

Prometi

 • INFO-promet danas u RSD, prosecan promet meseca, prosečan promet godine u RSD, RUC u %, grafički prikaz prometa po danima, kao i grafički prikaz prometa po meecima I godinama tekuća i poslednje dve u RSD
 • Like 2 like – grafički prikaz dijagram tekuća i prethodna godina samo za objekte koji su radili u istom period i prikaz datuma, meseca i godine % u odnosu na prethodnu godinu
 • Po objektima – naziv objekta, iznos na dan, iznos prometa za mesec, L2L mesec I L2L godina u RSD
 • RUC – RUC apsolutni u RSD, RUC %, RUC % meseca, RUC % meseca prethodne godine, RUC % godine do tog dana I RUC % godine godinu dana pre, grafički prikaz % RUC po godinama, tekuća i prethodne dve
 • Robne grupe – naziv robne grupe, promet u tekućem mesecu, share, ruc I prosečna cena artikla
 • Plan – ostvarenje plana, tacking u %, analitika po objektima I % ostvarenja plana
 • Interne klase za klijenta – naziv, promet, share, ruc I prosečna cena artikla

Nulta tačka rentabiliteta

 • Promet nulta tačka rentabiliteta – prikaz % ostvarenja za 0 tačku rentabiliteta, grafički prikaz fiksnih i varijabilnih troškova, igrafički prikaz ostvarenja prihoda za tekuću godinu, odnos torksa i prihoda u odnosu na % prihoda +-10-20% kao i prikaz dobiti u zavisnosti od % realizovanih prihoda
 • RUC nulta tačka – ostvareni RUC, RUC za nultu tačku rentabiliteta, prihodi u RSD i troška u RSD

ABC analiza

 • Info – grafički prikaz ABC artikala po prometu, grafički prikaz ABC artikala po RUC-u, grafički prikaz ABC artikala po zalihi
 • Robne grupe po prometu – prikaz robnih grupa, ukupan broj artikala, prikaz broja artikala A, B,C odabir analitike za svaku grupu artikala
 • Delistiraj – naziv robne grupe, ABC promet , ABC RUC , APSD I rang u robnoj grupi
 • Ulistaj u sve objekte – naziv artikla, ABC promet, ABC RUC, APSD, broj objekata u koje je artikal ulistan
 • Smanji lager – naziv artikla, ABC promet, ABC zaliha, APSD i prikaz zalihe po artiklu
 • Podigni cenu – preporuka za podizanje cene, naziv artikla – ABC promet, ABC ruc, APSD I prikaz cene – trenutne

Artikli analiza

 • Top artikli vrednosno – odabir meseca, prodata količina, RUC %, RUC apslolutno, prodaja finansijski RSD
 • Top artikli količina – naziv artikla, prodata količina, RUC %, RUC apslolutno, prodaja finansijski RSD
 • Top artikli – prodata količina, RUC %, RUC apslolutno, prodaja finansijski RSD
 • Struktura – top artikli po apsolutnom RUC-u, broj artikala i prodaja finansijski
 • Robne grupe LIKE2LIKE – naziv grupe artikala, robna grupa, promet u RSD, promet prosle godine u RSD, LIKE2LIKE %
 • Rast cena prikaz %, i analitika rast cena u MPO za 12 meseca po robnim grupama, udeo u prodaji, rast cena u %

Zalihe

 • Opšte – Prodajna vrednost, koeficijent obrta, grafički prikaz trend prodaje i ulaza po prodajnim cenama
 • Robne grupe – prrikaz robnih grupa, analitika po robnim grupama, prodaja u 30 dana, zaliha trenutna, koeficijent obrta, prosečna cena artikla
 • Objekti – Naziv objekta, prodaja u 30 dana u RSD, zaliha u RSD, koeficijent obrta i prosečna cena artikla
 • Mrtav lager – iznos u RSD lagera bez prodaje u 30 dana, % mrtvog lagera, grafički prikaz mrtvog lagera po klasama robnih grupa
 • Mrtav lager po MP objektu – vrednost u RSD I %

Dobavljači

 • Struktura dospelo, ne dospelo, do 30 I preko 30 dana uz grafički prikaz
 • Saldo po partnerima – početno stanje, računi, uplate I saldo uz mogućnost analitičkog pregleda po dobavljaču
 • Dospelost – saldo, pretplata, dospelo, nije dospleo
 • Dospeva u 2 dana – naziv dobavljača – broj racuna i iznos
 • Dospeva za 3 do 7 dana – naziv dobavljača – broj računa i iznos